Оцелялата

Отворих си душата

с чекмеджетата

в сърцето.

Изхвърлих чуждото.

Открих забравените рани –

не прокървиха.

И в бялата покривка

на забравата

гравирах името си:

Оцелялата.

Реклама