Въздух,
гора…
Обич.
Планина.
Мир.
Манастир.
Котки.
Камина.
Радост.
Със сняг.
Вечна картина!