Отключени души

Обичаше я.

И любовта им беше бяла.

Прогизнала от обич жадна.

Като небе разлята.

Не можеше да я заключи –

носеше я в мислите си явно.

И му тежеше скритото.

Откраднатите мигове броеше.

Целуваше, прегръщаше…

Благодареше.

Копнееше да го погълне нищото.

Да я забрави молеше…

Тя да го остави.

Спомените общи да ги няма.

Но са тук.

И двамата.

Хищно търсят се в измамата.

С ръце, протегнати към огъня.

Души, оплетени изгарят.

Телата си със страст попарват.

И валят звезди…

И е хубаво, по дяволите…

Всякак!

 

Фотография: Ева Шумкова
Реклама