Непознатата

Богатство е да имаш спомени.

Да притежаваш обич.

Да можеш да прощаваш.

И недокосната от времето

сърцето да разтваряш.

И после да откриваш себе си.

Онази непозната,

с която се загубихме отдавна.

С която срещах злобата.

И болката отпращах.

Сега, загледана в огъня,

не искам нищо повече,

освен да поостане.

И пак да съм с момичето,

което може да прощава.

Живота безусловно да обича,

а мъката си да заравя.

Реклама